Stichting zwembad de welters

TElefoon: 0570 52 1232
Zandhuisweg 2, 8131 SP Wijhe

Algemene gegevens

Gegevens van het zwembad

Zandhuisweg 2
8131 SP Wijhe
0570-521232


Dagelijks bestuur
E-mail: bestuur@zwembaddewelters.nl

Gerhard Jansen (Voorzitter)
Wilco Roetert Steenbruggen (Secretaris)
Wendy Schalkwijk (Penningmeester)
Jan van het Land (Algemeen lid)


Website & social media
E-mail: info@zwembaddewelters.nl
Jeroen Strijdveen